Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการอบรมไวยาวัจกรวัดในจังหวัดพิจิตร

โครงการอบรมไวยาวัจกรวัดในจังหวัดพิจิตร

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี จัดอบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัดพร้อมการถวายความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของวัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี จัดอบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัดพร้อมการถวายความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบการเงินการบัญชีและทรัพย์สินของวัด ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพิศาลธรรมวุฒิ เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี เป็นประธานสงฆ์และคณะพระสังฆาธิการประกอบไปด้วยด้วยเจ้าคณะตำบลทุกตำบล เจ้าอาวาสวัดทุกวัด พระเลขานุการทุกระดับชั้นและไวยาวัจกร/กรรมการวัดทุกวัดในเขตอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยนายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัดร่วมถวายความรู้ในครั้งนี้ ณ วัดหนองสะเดา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง