Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๒๘ มิถถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้นล่าง วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง