Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ ติดตามเงินอุดหนุนและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

ติดตามเงินอุดหนุนและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ณ วัดวังบงก์ ตำบลสำนักขุนเณร วัดวังงิ้ว ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ วัดศรีชันจนาราม ตำบลท้ายทุ่ง วัดทรงธรรม ตำบลทับคล้อ วัดวังแดง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตรวจเยี่ยมวัดที่ขออนุญาตตั้งวัด ณ วัดป่าธัมมกาโม ต.ท้ายทุ้ง อ.ทับคล้อ จ.พจิตร

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง