Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและวัดสำนักขุนเณร จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสุตโสภณ ดร. เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ การนี้นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะพระวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๕๐ คน ประกอบไปด้วย ๓ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ๒.โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ๓.โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย ณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น วันที่ 21 มิย. เข้มข้น ได้เนื้อหาวิชาชีวิต...ที่เด็กนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ดี..กิจกรรมดังนี้-พุทธศาสนูปถัมภ์ภพ-สถาบันในดวงใจ รวม 6 สถาบัน (ชาติ..ศาสนา..พระมหากษัตริย์..ครอบครัว..สังคม...โรงเรียน )- มาลาบูชาครู-ธรรมนันทนาการและในช่วงบ่ายก่อนมอบวุฒิบัตรให้ คุณครู นักเรียน พระครูสิริสุตโภณ ลงพื้นที่ช่วยกำนันปลูกข้าวโดยการดำนาข้าวในแปลงนา สาธิต

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง