Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มติที่ ๘/๒๕๖๒


 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง