Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร ข้อมูล วัดจังหวัดพิจิตร ประจำปี2562

ข้อมูล วัดจังหวัดพิจิตร ประจำปี2562

ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง