Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร จำนวนวัดในจังหวัดพิจิตร

จำนวนวัดในจังหวัดพิจิตร

คลิกเพื่อดูทะเบียนวัดในจังหวัดพิจิตร

 

 

 

 


(ข้อมูล ณ 29 สิงหาคม 2561)

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง