Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารหารหารแห้ง โดยมีนายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมฯ ในครั้งนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง