Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในการนี้ได้รับความความเมตตาจากพระครูศรีปริยัติวิสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมภพ สะมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมด้วยนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้นล่าง วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง