Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ วัดยางคอยเกลือ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในพิธีเปิดโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร่วมด้วยนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยคณะครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 100 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ วัดยางคอยเกลือ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง