Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

วันมาฆบูชา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

และวัดทุกวัดในจังหวัดพิจิตร และมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ รักษาศีล ๕ ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา และเวลา ๑๗.๐๐ น.มีพิธีเีวียนเทียน ณ บริเวณหน้าพระอุุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง