Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในการนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง