Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร โดยนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดปฏิบัติธรรมนักเรียน ตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การสื่อสารกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว

และมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล ๕ ให้แก่โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้แก่โรงเรียนวัดสระประทุม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โรงเรียนวัดบึงบัว อำเภอวชิรบารีมี โรงเรียนวัดปากดง อำเภอสากเหล็ก โรงเรียนวัดหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง