Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดคุณพุ่ม อำเภอบึงนาราง  และเวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดถ้ำชาละวัน อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

มีนายอำเภอบึงนางราง เป็นประธานในพิธีวัดคุณพุ่ม และนายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานในพิธีวัดถ้ำชาละวัน โดยมีข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง