Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ การบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)

การบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร  จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  ณ วัดวิจิตราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โดยมีผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทรวม ๘๙ คน โดยผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำราจและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง