Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๙

เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙เข้าบัญชีพระสังฆาธิการแล้ว

   บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับเงินนิตยภัตประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง