Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชวิจิตรโมรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูปสดับปกรณ์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และเวลา ๑๕.๕๒ น. นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี สวดบำเพ็ญกุศลพระอธิธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง