Get Adobe Flash player

Login FormHome ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทอดกฐินจังหวัด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินจังหวัด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดหนองถ้ำ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดกรดงาม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี  และร่วมทำบุญทอดกฐินจังหวัดได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

กำหนดการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง