Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง