Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ วิสาขบูชา๒๕๕๙

วิสาขบูชา๒๕๕๙

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง