Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙เข้าบัญชีพระสังฆาธิการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับเงินนิตยภัต เดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง