Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การจัดสรรเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขอความเมตตาพระสังฆาธิการที่ได้รับเงินอุดหนุนนิตยภัตฯกรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารเพื่อยืนยันความถูกต้อง พร้อมสำเนาสมุดธนาคาร โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือส่งทางe-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง