Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงินของวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘

รายงานทางการเงินของวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขอความเมตตาเจ้าอาวาสวัดทุกวัด ในจังหวัดพิจิตร จัดส่งรายงานทางการเงินของวัดประจำปี ๒๕๕๘ โดยเก็บตามปีงบประมาณ คือ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และส่ง ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือส่งทางe-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

      แบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง