Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประเมินสำนักงานพศจ.พิจิตร

ประเมินสำนักงานพศจ.พิจิตร

 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายดำรงค์ สอนอ้น     ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้ คณะกรรมการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด ตรวจประเมินสนง.พศจ.พิจิตรโดยมีนายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผอ.พศจ.พิจิตรและคณะให้การต้อนรับ

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง