Get Adobe Flash player

Login FormHome ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนาผอ.พศจ.พิจิตรพร้อมคณะ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๘ ภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดท่าหลวงพระอารมหลวงภาคค่ำ นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเวียน ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง

 

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง