Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีมอบเทียนพรรษาพระราชทาน

พิธีมอบเทียนพรรษาพระราชทาน

มูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ได้มีพิธีรับมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปถวายแก่วัดต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดพิจิตร ได้มอบให้แก่วัด จำนวน ๓ วัด คือ วัดคุณพุ่ม อ.บึงนาราง วัดหล่ายหนองหมี อ.วชิรบารมี วัดฆะมัง อ.เมือง

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง