Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา อ.ตะพานหิน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา อ.ตะพานหิน

๗พ.ค๕๘เวลา๑๕.๐๐น.นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผวจ.พิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอตะพานหิน เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดทับปรูพัฒนาราม อ.ตะพานหิน  มีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง