Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

 
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการร่วมพิธีดังกล่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง