Get Adobe Flash player

Login FormHome ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้ว

บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับนิตยภัต

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง