Get Adobe Flash player

Login FormHome ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผอ.พศจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกลุ่มโรงเรียนตำบลวังโมกข์ ณ โรงเรียนบ้านหนองริ้น อำเภอวิชรบารมี

 

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง