Get Adobe Flash player
Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา

๖ มกราคม ๒๕๕๘ พศจ.พิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโครงการ สวดมนต์ สร้างปัญญา พัฒนาสุขภาวะจังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการในจังหวัด สถานศึกษา พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าว

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง