Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรขอประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน

      แนวทางมาตรการป้องกัน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง