Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงินของวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗

รายงานทางการเงินของวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ขอความเมตตาเจ้าอาวาสวัดทุกวัด ในจังหวัดพิจิตร จัดส่งรายงานทางการเงินของวัดประจำปี ๒๕๕๗ โดยเก็บตามปีงบประมาณ คือ เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และส่ง ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือส่งทางe-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 รายละเอียดแบบฟอร์มรายรับ-รายจ่าย

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง