Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.พิจิตรตรวจสอบข้อร้องเรียน

พศจ.พิจิตรตรวจสอบข้อร้องเรียน

 กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายเดชา  ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้รับเรื่องร้องเรียน พระมีพฤติกรรมออกเรี่ยไร ผิด พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ วัดทุ่งประพาศ วัดโพธิ์เจริญ  อ.โพธิ์ประทับช้าง

ทั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตำรวจสภ.โพธิ์ประทับช้างและเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบล ในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้ถวายคำแนะนำการปฏิบัติอาจาระไม่เหมาะสม สร้างความศรัทธาให้แก่ประชาชน ในส่วนของผู้กระทำผิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร  หัวหน้ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตำรวจ ได้กำชับให้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลวังจิก ตำบลทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง แจ้งเบาะแสให้กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรด้วยเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง