Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

เงินอุดหนนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปี เพื่ออุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปจำนวน ๒๑ วัด และได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

               รายชื่อวัดที่ได้รับจัดสรร

ที่

วัด

จำนวนเงิน

1

วัดราชช้างขวัญ                              

43,000

 2

วัดน้ำโจนเหนือ

31,000

3

วัดเขื่อน

32,000

4

วัดถ้ำชาละวัน

80,000

 5

วัดปากน้ำ

35,400

 6

 วัดหนองเครือชูด

 80,000

 7

 วัดคลองคูณ

 80,000

 8

 วัดเกาะ

 55,000

 9

 วัดโคกสะอาด

 43,000

 10

 วัดศรีสุทธาวาส

 43,000

 11

 วัดคลองตางาว

 55,000

 12

 วัดคลองน้ำมัน

 35,000

 13

 วัดคลองสะแก

 50,000

 14

 วัดหนองสะเดา

 45,000

 15

 วัดหนองหูช้าง

 35,000

 16

 วัดไดปลาดุก

 35,000

 17

 วัดเครือเขาโค้ง

 30,000

 18

 วัดโบสถ์ตาอินทร์

 43,000

 19

 วัดหนองหัวปลวก

 43,000

 20

 วัดวังโป่ง

 32,000

21

วัดทุ่งเจริญพร

 43,000

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง