Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม๒๕๕๖

เงินนิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม๒๕๕๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖  เข้าบัญชีพระสังฆาธิการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

   บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการรับนิตยภัตประจำเดือน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง