Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตสายที่ ๓ ตำบลหัวดง-ฆะมัง เขต ๒

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตสายที่ ๓ ตำบลหัวดง-ฆะมัง เขต ๒

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุรเชษฐ์ ตั้งสุวรรณเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามการเผยแผ่งานพระธรรมฑูตสายที่ ๓  ตำบลหัวดง-ฆะมัง เขต ๒ ณ วัดลำชะล่า อำเภอเมืองพิจิตร

นางพัชรี  รุ่งอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ภาพ/ข่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง