Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอเมือง

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอเมือง

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุรเชษฐ์ ตั้งสุวรรณเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางพัชรี รุ่งอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามงานพระธรรมฑูตสายที่ ๓ คณะสงฆ์อำเภอเมือง ณ วัดคลองคะเชนทร์

นางพัชรี รุ่งอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ภาพ/ข่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง