Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี

๑๖สิงหาคม ๒๕๕๖ นางวิไล วัลลิภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางพัชรี รุ่งอินทร์ นางเพลิน บัวคำ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต คณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี ณ วัดสุนทรเกษตราราม

วิไล วัลลิภากร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ/ข่าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง