Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต เงินอุดหนุนพระธรรมฑูต

เงินอุดหนุนพระธรรมฑูต

 

♦♦♦สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินพระธรรมฑูตประจำปี ๒๕๕๖ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

→บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง