Get Adobe Flash player
Home พระธรรมฑูต การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตคณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการปฏิบัติงานพระธรรมฑูต สายที่ ๓ ภาค ๔ คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี ๒๕๕๖

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง