Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัต

เงินอุดหนุนนิตยภัต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และนิตยภัต(ตกเบิก) เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้ว

รายชื่อพระสังฆาธิการรับนิตยภัตประจำเดือน   

รายชื่อพระสังฆาธิการรับนิตยภัตตกเบิก

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง