Home ข่าวกิจกรรมสำนักพุทธ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศจ.พิจิตร และคณะ ร่วมพิธีเปิดและเป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโครงการ"ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ณ วัดป่าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2013 เวลา 05:29)

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ