Get Adobe Flash player
Home หน่วยอบรมอปต. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

≥≥≥ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง