Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี พระปริยัตินิเทศก์ ให้พระสังฆาธิการแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

≥≥≥ รายชื่อครูสอนที่ได้รับ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง