Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน อุดหนุนนิตยภัต

อุดหนุนนิตยภัต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้ว

  บัญชีรายนามพระสังฆาธิการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง