Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัต(ตกเบิก)

เงินอุดหนุนนิตยภัต(ตกเบิก)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต(ตกเบิก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้ว


 ≥≥≥ รายชื่อพระสังฆาธิการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง