Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน อุดหนุนนิตยภัตเดือนกันยายน ๒๕๕๕

อุดหนุนนิตยภัตเดือนกันยายน ๒๕๕๕

◊◊◊สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้วจำนวน ๓๖๗ ราย

→↔→ บัญชีรายนามพระสังฆาธิการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง