Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนนพระธรรมฑูต

เงินอุดหนนพระธรรมฑูต

 

≥≥≥ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินอุดหนุนพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร จำนวน ๒๒ รูป ฝ่ายปฏิบัติการจำนวน ๖๐ รูป เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้ว

          ≥≥≥≥   รายชื่อพระสังฆาธิกรที่รับเงินอุดุหนุนพระธรรมฑูต

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง