Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

เงินอุดหนุนนิตยภัตประจำเดือน

 

≥≥≥สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ แล้ว

≥≥≥ บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง